About us


36f64875 710d 4dc2 a09c b08bf7d4407f

 • Botkyrka Vuxenutbildning

 • Har du ett annat modersmål än svenska? Här kan du hitta olika korta filmer för att träna svenska språket. Du är välkommen att använda dig av dessa som stöd för inlärningen av svenska.

  Flippat klassrum
  Är du lärare och intresserad av detta material? Bakgrunden till denna webbplats är att vi på Botkyrka Vuxenutbildning i slutet av augusti 2013 påbörjade ett projekt om flippat klassrum. Det skedde med hjälp av bidrag från Skolverket i syfte att utveckla sfi. Som medel i det flippade klassrummet fokuserade vi främst på att göra språkfilmer av olika slag och dessa samlar vi nu på denna webbplats. Vi såg med denna typ av material, som ett komplement till annat arbete vi gör på sfi, stora fördelar för våra elever. Exempelvis erbjuds:

  - Möjligheten att läsa och lyssna samtidigt. Detta är något som många andraspråksinlärare har nytta av, både de som är nya i språket men också de som behöver extra stöd i läsningen.

  - Repetition. Någon kan behöva lyssna en gång, någon annan tio gånger.

  - Flexibilitet. Det här materialet kan man ta del av oberoende av tid och plats.

  - Möjligheten att ta del av flera lärares röster. Våra elever kan lyssna till olika förklaringar och olika lärares sätt att uttrycka sig, utöver dem man möter i den ordinarie undervisningen.

  En del inspelningar av bättre teknisk produktion gjorde vi tillsammans med Xenter, ett mediecenter i Botkyrka kommun. Annars har utgångspunkten varit att inte göra det för komplicerat så att vi riskerar att fastna i tekniken, men att skapa ett material som är lättillgängligt för våra elever.

  Vad använder vi?

  - Skärminspelningsprogram, t.ex. Screencastomatic (http://www.screencastomatic.com)
  - QuickTime (på Mac) för att filma
  - Redigering (svensk textning t.ex.) i iMovie eller Moviemaker

  Vill du veta mer om flippat klassrum?

  - Karin Brånebäcks hemsida med bl.a. en nybörjarguide till det flippade klassrummet: http://kilskrift.blogspot.se
  - Daniel Barker: barkersthlm.blogspot.se
  - Facebookgrupper : "Flippat klassrum" + "Flippad sfi"

  Modersmålsstöd med digitala verktyg

  Våren 2014 beviljades vi ännu en gång medel från Skolverket för att utveckla ytterligare språkstödjande material. Skolverkets syfte med bidraget var detsamma som tidigare med ledorden individanpassning och flexibilitet samt att höja kvaliteten i utbildningen. Vi på Botkyrka Vuxenutbildning tog då ett kliv vidare från den grund som lades i det första projektet, och fokuserade på modersmålsstöd för att främja inlärningen av det svenska språket.

  Webbplatsen är under utveckling. Vi kompletterar efterhand med mer material.

 •  http://utbildning.botkyrka.se/botkyrkavuxenutbildning
 •  botkyrkaflipp@gmail.com
 •  08-530 620 35