Vad är klockan? (dialog översatt till ryska)

22 Oct 2014 03:53