Adjektivets placering: var i meningen ska adjektivet vara?

19 Aug 2014 07:32